Програма Март 2021

Голяма сцена”
01 Март, понеделник, от 19:00 часа
БАЛКАНСКА СВАТБА
02 Март, вторник, от 19:00 часа
ДВАМА СЪВСЕМ ГОЛИ МЪЖЕ
08 Март, понеделник, от 19:00 часа
РОЖДЕН ДЕН
09 Март, вторник, от 19:00 часа
ГРАМОФОНЪТ С ВИКТОР КАЛЕВ
10 Март, сряда, от 19:00 часа
ГОЛЕМАНОВ
15 Март, понеделник, от 19:00 часа
КОГАТО ИНДИЙЦИТЕ НИ КУПЯТ
17 Март, сряда, от 19:00 часа
ХОРО
19 Март, петък, от 19:00 часа
СУМАТОХА
Камерна зала "Слави Шкаров"”
05 Март, петък, от 19:00 часа
РОЖДЕН ДЕН
12 Март, петък, от 19:00 часа
LOVID-19
Малка зала "Констанин Димчев"