Програма Май 2021

Голяма сцена”
04 Май, вторник, от 19:00 часа
СУМАТОХА
11 Май, вторник, от 19:00 часа
НАШАТА ГОЛЯМА ФРЕНСКА СВАТБА
20 Май, четвъртък, от 19:00 часа
ДВАМА СЪВСЕМ ГОЛИ МЪЖЕ
26 Май, сряда, от 19:00 часа
БАЛКАНСКА СВАТБА
Камерна зала "Слави Шкаров"”
10 Май, понеделник, от 19:00 часа
АРТИСТИ В ДЖАЗА
12 Май, сряда, от 19:00 часа
LOVID-19
13 Май, четвъртък, от 19:00 часа
АРТИСТИ В ДЖАЗА
25 Май, вторник, от 19:00 часа
МЪЖКА ЗАДУШНИЦА
Малка зала "Констанин Димчев"