НОЩ НА ТЕАТРИТЕ 2017 г. в ДТ "Сава Огнянов" - Русе

НОЩ НА ТЕАТРИТЕ 2017 г. в ДТ "Сава Огнянов" - Русе

НОЩ НА ТЕАТРИТЕ 2017 г.
   Вход свободен
 
4.ХІ., 11 ч.                            „ПРИКАЗКИТЕ НА БАБА”
 Камерна зала                     драматизация по приказки на
„Слави Шкаров”                   Елин Пелин
                                                            Режисьор: Любомир Кънев
 
4. ХІ.,., 19 ч.                            „БУРУНДАНГА”
Камерна зала                      от Жорди Галсеран
 „Слави Шкаров”                       Режисьор: Ивайло Ненов
                                              Превод: Нева Мичева
 
5. ХІ.,., 11 ч.                         „ВЕСЕЛИЯТ СВЕТОФАР”
Малка зала                           Детски образователно-развлекателен
„Константин Димчев”         спектакъл
                                               Със съдействието на КАТ – Русе и на „Пожарна
                                               безопасност”, Русе
                                               Режисьор: Косьо Станев
                                               Участват: Крум Берков, Йовко Кънев
 
Всички новини