"На 30 август се навършва една година от смъртта на Василен Васев

Четвъртък, 01 Септември 2016, 23:11
На 30 август се навършва една година от  смъртта на Василен Васев/1931 -2015/ , театровед  - дългогодишен драматург на  т еатъра.
    В периода 1970 -1989 г. той е  драматург на Русенския драматичен театър. Израства като една от крупните творчески личности  в театъра, която с ерудицията, професионализма и аналитичността на критик спомага за художественото развитие на театъра.
    Василен Васев написва    четири книги за  историята и съвременността на Русенския театър – „Елена Стефанова.Творчески портрет”/1976/, „ Светлик на Дунава.Русенския театър 1878-1922”/2001/, „Русенски обелиск.Творчески портрети на русенски творци”/2002/,”Градина на музите.Русенския театър 1922-1945/2013/. С тези  си книги-изследвания  Василен  Васев стана един от  ярките личности –вдъхновен  историк на  Русенския театър.Същият бе е доктор на изкуствоведческите науки, защитил дисертация през 1993 г. на тема от историята на Русенския театър/1878-1922/.
    През тази година личният архив на Василен Васев бе предаден на Държавен архив-Русе и на Русенския театър.

                                  ---------------------

Наскоро  вдовицата на дългогодишния актьор  от Русенския театър Божидар Манев /1932 – 2014/ предаде личния му  архив на Историческия музей в Русе.
    Приживе Божидар Манев съхраняваше с голяма акуратност програми, афиши, снимки, пиеси и други материали от битието на Русенския театър.Това той вършеше с голяма страст и огромна любов. Благодарение на тези му заниманияи на базата на личния му архив през 2002 г. бе  издадена на диск„Виртуална история на Русенския театрален живот -1962-2002” от Сдружение „Европейски пространства 21” .
    Освен актьор от театъра Божидар Манев бе известен изпълнител на художествено слово, деен участник в обществения и културен живот на  града.Носител е на наградата „Русе” за изкуство и култура.
    Внасянето на архива на актьора Божидар Манев е влог към културната памет на Русе и неговия театър.
   
Всички новини