Вечери в Антимовския хан

Вечери в Антимовския хан
Драматизация и постановка: Орлин Дяков
Участват: Мария Петкова, Любомир Кънев, Венцислав Петков, Тихомир Благоев, Кадри Хабил, Александър Узунов, Йовко Кънев, Крум Берков, Михаил Атанасов
ЕХ, ТЕЗИ ВЕЧЕРИ В ЙОВКОВИЯ АНТИМОВСКИ ХАН

Всеки читател, който за първи път прочете  Йовковите разкази от сборника му „Вечери в Антимовския хан”  неусетно така възкликва, защото след затварянето на  последния разказ от този сборник  остава в душата ни завинаги сладката омая от чудна смесица на чувства, разтърсващи емоции, драматизъм и романтичност - всичко онова, което преживяват и разказват Йовковите герои в Антимовския  хан. Един хан, където под взора  на ханджийката Сарандовица, обитателите преживяват или разказват живота си, съдбата си. В задушевната атмосфера на хана бликват поезията, драматизмът, романтизмът, безразсъдността в любовта, мъката и вопълът на българската душа. Затова „Вечери в Антимовския  хан” остава  поетико -драматичният сборник, отразил душата на българина - стъпил на земята, но с поглед към небето. Велика проза - странна магия на поезия и суров реализъм.

Ех, тези вечери в Антимовския хан – колко мъка, но и колко любов има по българската земя…!

Ханът на Сарандовица в Антимово не беше само на кръстопът, а на място, дето се пресичаха много пътища…Та есенно време, тук започваха весели дни. Вън всякога можеха да се видят разпрегнати коля и докато прегладнелите коне дремеха под чуловете си, в хана свиреха гайди, чуваха се провиквания, а от време на време дюшемето захващаше да бумти, като че се продънваше под юнашката ръченица.