Програма Камерна зала Септември 2020

Камерна зала
16 Септември, сряда, от 19:00 часа
LOVID-19
17 Септември, четвъртък, от 19:00 часа
LOVID-19