Програма Голяма сцена Март 2020

Голяма сцена
05 Март, четвъртък, от 19:00 часа
ХОРО
06 Март, петък, от 19:00 часа
ТРИ СВАТБИ И ЕДНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ
10 Март, вторник, от 19:00 часа
ДВАМА СЪВСЕМ ГОЛИ МЪЖЕ
30 Март, понеделник, от 19:00 часа
КОГАТО ИНДИЙЦИТЕ НИ КУПЯТ