Програма Октомври 2021

Голяма сцена”
06 Октомври, сряда, от 19:00 часа
ХОРО
18 Октомври, понеделник, от 19:00 часа
ТЯ, ТОЙ И ОЩЕ ДВАМА-ТРИМА – гостуващ спектакъл
19 Октомври, вторник, от 19:00 часа
ГОЛЕМАНОВ
20 Октомври, сряда, от 19:00 часа
СКЪПЕРНИКЪТ
27 Октомври, сряда, от 19:00 часа
БЕСОВЕ - Национален конкурс "Слави Шкаров"
28 Октомври, четвъртък, от 19:00 часа
ВЛАДИМИР - Национален конкурс "Слави Шкаров"
Камерна зала "Слави Шкаров"”
Малка зала "Констанин Димчев"