Програма Септември 2020

Голяма сцена”
26 Септември, събота, от 19:00 часа
СУМАТОХА
Камерна зала "Слави Шкаров"”
16 Септември, сряда, от 19:00 часа
LOVID-19
17 Септември, четвъртък, от 19:00 часа
LOVID-19
Малка зала "Констанин Димчев"