Програма Септември 2019

Голяма сцена”
25 Септември, сряда, от 19:00 часа
ТРИ СВАТБИ И ЕДНО ВЪЗКРЕСЕНИЕ
Камерна зала "Слави Шкаров"”
Малка зала "Констанин Димчев"