Програма Септември 2018

Голяма сцена”
20 Септември, четвъртък, от 19:00 часа
Двама съвсем голи мъже
Камерна зала "Слави Шкаров"”
Малка зала "Констанин Димчев"