GAME OVER - Национален конкурс "Слави Шкаров"

от Ованес Торосян

GAME OVER - Национален конкурс "Слави Шкаров"
от Ованес Торосян
Авторски спектакъл: Ованес Торосян
Участват: Ованес Торосян
Независим проект на Ованес Торосян.
Спектакълът е част от селекцията на Национален конкурс за млад театрален режисьор "Слави Шкаров" 2020.

Пърформинг и авторският моноспектакъл на Ованес Торосян GAME OVER е своеобразно начало на формата „Театър на късите форми“.
Природата на артиста, пътят към сцената, равносметката, сънищата и реалностите, които обитава всеки от нас, са само част от темите в експерименталния моноспектакъл на Ованес Торосян. Актьорът е и режисьор на самия себе си и на персонажите, които представя в GAME OVER. Този факт засилва още повече субективно-обективните отношения вътре в текста и навън в изиграването му. Както самият Ованес Торосян отбелязва в бележките към пиесата „Времето на действието е вакуум, което по дефиниция означава, че отсъства вещество в определен обем от пространството или казано накратко пространството е празно. Но както всички ние знаем, абсолютен вакуум не съществува и често говорим за различни степени на вакуум в зависимост от атмосферното налягане“.