Мисия

Театър Русе Мисията на театъра в Русе

Продължава да се търси най-точната и модерна театрална форма най-европейският град в България- Русе да се превърне в продуцентски център, където се събират всяка година  творци от света и обсъждат идеи за международни проекти. Една амбиция, която разширява  хоризонтите на мислене по  отношение  създаването на  идеи за спектакли, съчетаващи националната идентичност с европейския мащаб на  визия и философска мисловност. 
  Театърът се грижи за приобщаването и на най-младите зрители, като всеки сезон се подготвя спектакъл за тях. От 1996 г. под негова егида се провежда ежегодно Национален ученически театрален фестивал "Климент Михайлов", в който се изявяват театрални състави от русенските училища.     От 2012г. ежегодно се организира  ЕВРОПЕЙСКА ТЕАТРАЛНА РАБОТИЛНИЦА - РУСЕ  -един форум, който вплита  амбициите и  творческите желания на  театрали от няколко държави в името на  един нов съвременен европейски театър.