БЕСОВЕ - Национален конкурс "Слави Шкаров"

от Албер Камю, по романа на Фьодор Достоевски

Превод: Георги Ходжев
Постановка: Снежина Танковска
Режисьор: Боян Арсов
Сценография: Марина Райчинова
Хореография: Петя Цветкова
Музикална среда: Боян Христов
Фотограф: Теодора Тодорова

БЕСОВЕ е опит на човека да изкрещи смело своята истина в лицето на целия свят, да промени хода на времето, да разруши установените норми, да постави нови правила, да изтрие чуждите думи и да напише свои, да надвие своята слабост, като открие собствената си сила и се научи да я използва.
БЕСОВЕ е опит на човека да прости тихо в себе си. Опит да начертае своя път, да укроти самотата и разрухата в действията и съвестта си, да избере в какво да вярва и кого да обича в името на това да устои на ледения вятър в сърцето и мисълта си. В името на това да бъде човек.
Представлението поставя героите на Достоевски и Камю в една динамична условна сценична реалност, в която те настървено търсят своето място в заобикалящия ги чужд и агресивен свят, пълен с изисквания, прокламации и отчуждение.

Боян Арсов

„А там по хълма пасеше голямо стадо свине; и бесовете Го молеха да им позволи да влязат в тях. И им позволи. Като излязоха бесовете от човека влязоха в свинете и хвърли се стадото от високите скали в морето и се издави…“
/Из Евангелие на Свети Лука/