Контакти


Адрес:
7000 гр. Русе, пл. “Свобода” 4, п. к. 47
 
Електронна поща:
drama.ruse@gmail.com
Билетна каса:
телефон: 082/ 830 168
Работно време на касата:
Понеделник до петък
от 10:00 ч. до 14:00 ч.
от 14:30 ч. до 18:00 ч.
           Директор
082/ 830 166
Артистичен секретар
082/ 830 163
Зав.отдел “Организация”
082/ 830 163
Главен счетоводител
082/ 830 164
Връзки с обществеността, маркетинг, реклама
0895/ 474 858