Обявления

Обявления за ТЪРГОВЕ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
 
НАИМЕНОВАНИЕ ДАТА СВАЛИ ФАЙЛ
ОБЯВЛЕНИЕ за провеждане на търг с явно наддаване  по реда на Наредба № 7 от 14.11.1997 г.
за продажба на движими вещи –  държавна собственост на ДТ „Сава Огнянов” - Русе
25.06.2020 PDF