ПРИКАЗКИТЕ НА БАБА

Драматизация по приказките на Елин Пелин

ПРИКАЗКИТЕ НА БАБА
Драматизация по приказките на Елин Пелин
Постановка: Любомир Кънев
Участват: Надя Банчева, Ясена Господинова, Дайана Михайлова, Александър Узунов
"ПРИКАЗКИТЕ НА БАБА",
Драматизация по приказките на Елин Пелин
„Трите баби”, „Чохено контошче”, „Цар Шишко”