Техническа информация

Голяма сцена салон 

Схема Голяма сцена Камерна зала "Слави Шкаров"