Администрация

Директор – телефон : 082/ 830 166
Артистичен секретар – телефон: 082/ 830 163
Главен счетоводител – телефон : 082/ 830 164

Зав.отдел "Организация" – телефон: 082/ 830 163; 0895/ 474 867
Мениджър "Маркетинг, реклама и връзки с обществеността" – телефон : 0895/ 474 858
Електронна поща : drama.ruse@gmail.comdramarousse@abv.bg

Билетна каса – телефон : 082/ 830 168