Творческа награда "Слави Шкаров"

 
ТВОРЧЕСКА НАГРАДА ЗА МЛАД ТЕАТРАЛЕН РЕЖИСЬОР
„СЛАВИ ШКАРОВ”
 
В памет на един от най-талантливите театрални режисьори на ХХ век – Слави Шкаров, творил на русенска сцена над 20 г., ДТ „Сава Огнянов“ учредява Творческа награда за млад театрален режисьор на негово име.
Право на участие имат всички държавни и общински театри, както и частни театрални формации и неправителствени организации с дейност в сферата на културата.
Селекцията за творческата награда на името на „Слави Шкаров“ се извършва от селекционер избран от ДТ „Сава Огнянов“ – Русе. Наградата се излъчва от тричленно жури в състав определен от ДТ „Сава Огнянов“ – Русе.
Първият селекционер на Творческата награда за млад театрален режисьор „Слави Шкаров“ е театроведът Михаил Байков.

Заявки за селекция на спектакъл може да изпращате на:
Михаил Байков – baykov@mlt.bg
Драматичен театър „Сава Огнянов“ – drama.ruse@gmail.com
 
Условия за допускане до селекция:
През октомври 2018 г. трите селектирани спектакъла ще бъдат представени на сцената на Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе.  
Наградата: 
Допълнителна информация:
Телефон за информация: 0895 474 858